D124A Ji Xiang Ju Brand - Preserved Vegetable 180g - 30 bags / 1 CTN - New Eastland Pty Ltd - Asian food wholesalers
Xi Jiang Ju

D124A Ji Xiang Ju Brand - Preserved Vegetable 180g - 30 bags / 1 CTN

Regular price Unit price per

下飯菜吉香居180G X30BAG

PRODUCT OF CHINA