Soup Bases

PD053S Ju Xiang Yuan Brand Shark's Fin Instant Soup 50g 30 bags/ 1CTN

Ju Xiang Yuan


Regular price
PD053S Ju Xiang Yuan Brand Shark's Fin Instant Soup 50g 30 bags/ 1CTN - New Eastland Pty Ltd - Asian food wholesalers

PD053S Ju Xiang Yuan Brand Shark's Fin Instant Soup 50g 30 bags/ 1CTN

?

Product of China?

Related Products